A A A

Legger ny vannledning langs Amtmannsnesveien

Amtmannsnes

Det blir arbeid langs veien fra denne uken og ut på nyåret.

For 14 dager siden forsøkte vi å reparere vannlekkasjen som vi har registrert langs Amtmannsnesveien. Reparasjonen lyktes ikke fordi lekkasjestedet ligger vanskelig tilgjengelig i den gamle veifyllingen under nåværende vei.

– En reparasjon er langt mer krevende enn vi først trodde og vil medføre flere dagers gravearbeid på veien, sier fagansvarlig på vann i Alta kommune, Tommy Johansen. I tillegg er vannledningen gammel, lagt i 1958, og moden for utskifting.

Derfor er det besluttet å grave ny vannledning fra Cirkle K sitt anlegg og til Lineveien. Dette arbeidet starter opp allerede denne uken.

– Vannledningen vil bli lagt på oversiden av veien i den framtidige planlagte traseen til gang- og sykkelveien. Første del av arbeidet vil foregå i eksisterende gang- og sykkelvei, fra Kryss Lineveien og forbi innkjøring til Amtmannsnesveien 51/53, sier Johansen og legger til at gang- og sykkelstien langs dette strekket vil være stengt.

Når arbeid pågår på eller nær vei vil det i perioder være innsnevret kjørebane, og det kan bli aktuelt med lysregulering.  Avhengig av grunnforhold med mer vil arbeidet pågå et stykke ut på nyåret.

Dersom vannet blir stengt på grunn av arbeidet, vil de berørte bli varslet per SMS.

Skjema