A A A

Legetjenesten

Virksomhetsinformasjon

Legetjenesten er inndelt i følgende tjenesteområder: Legevakta, Sentrum Legepraksis, Elvebakken legesenter, Nordlys Legesenter og Alta kommunale legesenter. Flyktninghelsetjenesten, Diabetesteam og Kommunal lab. 

Kontaktinformasjon

Viktige telefonnummer:

Byhagen legesenter: 484 00 045
Elvebakken legesenter: 78 44 90 20
Nordlys legesenter: 78 45 75 45
Sentrum legepraksis: 481 03 288
Stilla legesenter : 482 85 500

Legevakt 116 117

Kommunalt laboratorium: 78 45 54 68
Diabetesteam : 482 85 500 (henvendelser går via Alta kommunale legesenter)
Flyktninghelsetjenesten : 78 45 54 26
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 78 45 53 26

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Rustelefonen: 08588
Spesialistpolikinikken: 78 48 39 00
Hammerfest sykehus: 78 42 10 00
Mental helse: 116 123
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Ungdomskontakten: 481 74 508/ 481 76 231
Pårørendelinjen: 909 048 48

Brann: 110
Politi: 112
AMK: 113

 

 

Mer om Legetjenesten