A A A

Lege og helsetjenester

lege

Alta Helsesenter inneholder:

 

 

Kommunale tilbud

Alta kommunale legevakt: 116 117 NB: Ved akutt og livstruende tilstand ring 113
Alta kommunale legesenter: 482 85 500
Kommunal lab: 78 45 54 68
Servicekontoret for helse og sosial (kommunalleder, kommunelege, psykiatri/rus med mer): 78 45 54 00 


Ergo- og fysioterapitjenesten: 78 45 55 10
Sykehjem: 78 45 55 00
Diabeteskontor: 78 45 54 68
Flyktninghelsetjenesten: 78 45 54 38

Kreftkoordinator:  915 26 477
Kjøkkenet: 78 45 55 25
Hjemmetjenesten sone øst: 78 45 54 43

 

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har en rekke tilbud i Alta; Spesialistpolitklinikk, røntgen, sykestue, fødestue og sengepost.
Servicesenteret: 78 42 10 00


VPP/Bup/post Alta: 78 48 38 00
Dialyse:  78 48 39 00
Etter stengetid kan telefonnummer 78 94 70 62 benyttes for sengepost og 78 94 70 50 for fødestua.

Private tilbud

Opptreningssenteret: 78 43 27 00 
Alta helsebad: 78 43 49 42 

Fylkeskommunen

Tannklinikken: 78 96 56 00

Har du et ærend på Alta helsesenter er det verdt å merke seg at man alltid skal bruke hovedinngangen. Se etter informasjonskilt på veggene for å finne frem til rett avdeling.

Spørsmål og svar

Skjema