A A A
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Vedlegg

  Passfoto

  Søknaden sendes til

  Barn og ungetjenesten, Markveien 26, 9510 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barn- og ungetjenesten
  Telefon:78455326
  Epost:postmottak.barnogunge@alta.kommune.no
  Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2019-12-31