A A A

Rådmannens ledergruppe

Bilde av rådmannen

Rådmann


Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 957 65 212
E-post: bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no

 

Bilde av assisterende rådmann

Assisterende rådmann


Assisterende rådmann Målfrid Kristoffersen

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 905 25 148
E-post: malfrid.kristoffersen@alta.kommune.no

Bilde av kommunalleder for drift og utbyggingstjenesten

Drift og utbyggingstjenesten


Kommunalleder for drift og utbyggingstjenesten Bengt Fjellheim

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 907 23 705
E-post: bengt.fjellheim@alta.kommune.no

Bilde av kommunelleder for helse og sosialtjenesten

Helse og sosialtjenesten


Kommunalleder for helse og sosialtjenesten John Helland

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 953 05 062
E-post: johe@alta.kommune.no

Kommunalleder

Oppvekst og kulturtjenesten


Kommunalleder for oppvekst og kulturtjenesten Rikke Raknes

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 922 56 318
E-post: rikke.raknes@alta.kommune.no

Bilde av kommunalleder for helse og sosialtjenesten

Avdeling for samfunnsutvikling


Kommunalleder for avdeling for samfunnsutvikling Oddvar Konst

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 481 01 562
E-post: oddvar.konst@alta.kommune.no

Skjema