A A A

Rådmannens ledergruppe

Bilde av rådmannen

Rådmann


Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 957 65 212
E-post: bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no

 

Bilde av kommunalleder for drift og utbyggingstjenesten

Tekniske tjenester


Kommunalleder for Tekniske tjenester Bengt Fjellheim

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 907 23 705
E-post: bengt.fjellheim@alta.kommune.no

Bilde av kommunelleder for helse og sosialtjenesten

Helse og sosialtjenesten


Kommunalleder for helse og sosialtjenesten John Helland

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 953 05 062
E-post: johe@alta.kommune.no

Oppvekst og kulturtjenesten


Kommunalleder for oppvekst og kulturtjenesten blir besatt 01.09.21

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 
E-post: 

Bilde av kommunalleder for helse og sosialtjenesten

Avdeling for samfunnsutvikling


Kommunalleder for avdeling for samfunnsutvikling Oddvar Konst

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 481 01 562
E-post: oddvar.konst@alta.kommune.no

Kommunalleder+Fellestjenesten+-+Monika+O

Fellestjenesten


Kommunalleder for Fellestjenesten Monika Olsen

Rådhuset, Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon, sentralbord: 78 45 50 00
Mobil: 958 06 179
E-post: monika.olsen@alta.kommune.no

Skjema