A A A

Lavterskeltilbud

hjerte

Tilbudet er åpent hver tirsdag for deg som har mistet en nær, en kjær, en venn – og har lyst til å være en del av et uformelt, men nærværende fellesskap. Hit kan du komme alene, sammen med noen og uansett hvor du er i din sorgprosess. 

Grunnet kursdag på Barn & Ungetjenesten utgår tilbudet tirsdag 17 mars

Et tilbud som er gratis, og henvender seg til unge/ungdom som er rammet.

Dette er ikke et behandlingstilbud, men et tilbud om nærvær med andre i lignende situasjon. Det er alltid helsefaglig personell og psykolog tilstede, som gjerne lytter og samtaler, alene eller i gruppe. Vi tilbyr også telefon samtaler og hjemmebesøk, du du ønsker dette. (mulighet for hjelp til videre i helsesystemet)

Det vil bli gitt en kort presentasjon av de som er der, intensjon med dette og informasjon om mulighetene for annen hjelp og støtte for de som har behov. Det gis ut kontaktinformasjon til alle, slik at de har mulighet til å ta kontakt i ettertid. 

Fra og med 18.02.20 er tilbudet åpent hver tirsdag fra kl.17:30 – 19:00


Møtes på parksenteret i 2.etage ved tiltaksteamet sine lokale. Det vil være merket vei.

Skjema