A A A

Lathari

lathari

Altas mest populære utfartsområde med utsikt over Altafjorden og mot Russeluft.

Saltvann. Langgrunn sandstrand og gressletter. Barnevennlig.

Tilrettelagt med toalett og grillsted tilpasset bevegelseshemmede, lekeplasser, sandvolleyball, benker, flere bål- og grillplasser, avfallsdunker, infotavle.

Adkomst: Gang og sykkelvei langs E6. Det går bybuss nesten helt fram til området. Stor p-plass.
Adkomst fra parkeringsplass er tilrettelagt for rullestol. Hele landområdet er flatt og lett tilgjengelig for bevegelseshemmede

Skjema