A A A

Langnes næringsområde - vedtatt områdeplan

Bilde_300x169

Vedtatt områdeplan

Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av nytt næringsområde på Langnes

Alta kommunestyre har i møte den 20.11.17 vedtatt reguleringsplan (områdeplan) for Langnes næringsområde.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved Avdeling for samfunnsutvikling, PB. 1403, 9506 Alta.

Plandokumentene kan leses her:

Møteprotokoll.pdf

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Georapporter.pdf

Merknadshefte - sluttbehandling.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema