A A A

Landbruksplan

Innhøsting av grovfor

Oppstart av ny landbruksplan i Alta kommune

Spørreundersøkelse er sendt ut til gårdbrukere i kommunen Svarfrist:12.07.21