A A A

Landbruk blir en del av Avdeling for samfunnsutvikling fra 1. juli 2011

Viser bilde av løvskog
Som en del av omorganiseringen internt i kommunen flyttes Landbruk fra Kultursektoren til Avdeling for samfunnsutvikling.
Landbruk består av 3 personer:
Landbrukssjef: Signe Olaussen
Landbruksrådgiver: Kurt Helge Bakken
Skogbrukssjef: Tor Håvard Sund

Alle 3 har byttet kontor, og vil nå være samlokalisert med ASU i tredje etasje på rådhuset.

Skjema