A A A

Landbasert oppdrettsanlegg i Alta kommune

Industriomr%C3%A5det

Dronefilm - Spennende etablering for sjørettet næring på Langnes.

Alta kommmune vedtok i 2017 områdeplan for Langnes industriområde med 115 dekar som i disse dager opparbeides for sjørettet næring.

Det pågår nå detaljregulering for etablering av landbasert oppdrett på området, noe som blir spennende satsing å følge med på.

Se dronefilm fra industriområdet:

Skjema