A A A

Lag og foreninger

Allmenn legetjeneste

Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Andre sosialtjenester uten botilbud

Annen undervisning

Barneparker og dagmammaer

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Butikkhandel med bøker

Diverse

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Folkehøgskoleundervisning

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Omsorgsinstitusjoner ellers

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Somatiske sykehjem

Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs

Utgivelse av bøker

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfagligestudieretninger