A A A

Lag og foreninger

Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Annen undervisning

Butikkhandel med bøker

Diverse

Drift av campingplasser

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Fritidsetablissement

Omsorgsinstitusjoner ellers

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Somatiske sykehjem

Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs

Utgivelse av bøker

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger