Fra torsdag 7. oktober til og med torsdag 16. desember kan du, som er over 65 år, komme til Alta omsorgssenter å spise kvelds i sosialt lag. 

Besøkstjenesten i Alta Røde Kors og Alta kommune inviterer hjemmeboende eldre over 65 år, samt unge over 16 år, til "kveldsmat ilag". Tilbudet er gratis og finansieres gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning "Spisevenner".

Vi tilbyr transport til og fra, brødmat til kvelds, og hyggelig selskap.

"Kveldsmat ilag" er et tilbud til eldre- og ungdommer. Vi ønsker å lage en arena der eldre og unge spiser- og har det hyggelig sammen.

Er du over 16 år og savner å ha kontakt med eldre, bor du langt unna bestemor og bestefar – kom og spis kveldsmat ilag med oss.

Hvor: Hovedinngangen Alta omsorgssenter, 2. etasje på Toppen dagsenter

Når: Torsdager fra klokken 18.00 - 20.00

Påmelding: Du må melde deg på. Det gjør du til Siri R. Johansen på telefon 957 24 391 innen onsdag klokken 12.00 (dagen før kveldsmaten). Hun vil også gi deg informasjon om transport.