A A A

Kurs i klimabudsjett

kurs+med+endrava

I nettverket deler de største kommunene i Nord-Norge sine erfaringer innenfor klima. Nå har de fått en introduksjon til klimabudsjett.

Det store bildet

Norge og EU deler felles regelverk og har de samme forpliktelsene som EU i store deler av klima- og miljøpolitikken.
40% reduksjon av klimagasser innen 2030. 
Alta kommune har vedtatt mål om klimanøytral drift innen 2030.

 

Klimabudsjett

Et styringsverktøy for å nå klimamål.
- Hva som skal gjøres, av hvem, når og til hvilken kostnad for å ligge under et definert årlig utslippstak.
Klimabudsjettet skal være integrert i kommunens vanlige budsjett og vedtas politisk.
Klimabudsjettet skal identifisere og koble utslippsreduserende tiltak, tilhørende kostnader og ansvar.
Alle nivå må rapportere på utslipp på lik linje med økonomi. Og klimabudsjettet eies av økonomiavdeling lik det vanlige budsjettet.

 

Kartlegging av utslippet

Kommunene bør benytte seg av både nasjonale fordelte data (miljøstatus) som omfatter kommunens geografiske område og 
innsamlede data fra egen virksomhet.
Statistikken fra miljødirektoratet kommer hvert andre år, to år i etterkant. Den egeninnsamlede data'en kan kommunen presentere årlig
av året som har vært, i årsmeldingen. Alta kommune presenterer denne data'en i et årlig klimaregnskap.

 

Nettverksmøte

Klimanettverket i Nord-Norge hadde møte 22.november med temaer som: felles klimasatssøknad, framskriving av utslippstall, internasjonalt smartby prosjekt og framdrift av klimplanene/klimaarbeidet i kommunene/fylkeskommunene.

23.november var det kurs i klimabudsjett med konsulenter fra Endrava AS.

kurs+i+klimabudsjett

Skjema