A A A

Kurs i depresjonsmestring

Trappa

Kunne du tenke deg å lære teknikker og metoder for å håndtere belastning i hverdagen eller tyngre perioder i livet?
Eller har du symptomer på nedstemthet, eller en mild til moderat depresjon? Da kan dette være noe for deg!

Kurset baserer seg på kognitiv terapi, og sentrerer seg rundt teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønsteret vårt. I tillegg har vi fokus på lystbetonte aktiviteter og sosiale relasjoner.

Kurset går over 8 uker, fordelt på ukentlige gruppebaserte kursøkter à 2,5 time.

Som en del av kurset gjennomføres en individuell forsamtale med kursleder før kursstart, og to gruppebaserte oppfølgingsmøter 1-2 mnd etter kursslutt.
Kurs og forsamtale holdes av kursede kursledere.

Som en del av kurset tilbyr kurslederne i Frisklivssentralen i Alta etablering av selvhjelpsgrupper dersom dette er ønskelig av deltakerne.

Du trenger ingen henvisning fra lege, men må være 20 år og klar til å gjøre en endring.

Ta kontakt med frisklivskoordinator Karina Haus Steinshylla på tlf. 900 69 319/ 78 45 55 10, eller send e-post til frisklivssentralen@alta.kommune.no for spørsmål eller påmelding. Kurset koster 550 kr, inkl. kursmateriell og bevertning.

Skjema