A A A

Kunstgress i ballbingen i Saga

Utlegging+av+kunstgress
Ballbingen ved Saga skole har fått kunstgress.

Ballbingen ble bygd samtidig som skolen og etablert med grusdekke. I løpet av 2 år har det vist seg at dekket i ballbingen ikke har holdt mål. Over tid har grus og pukk blitt mer og mer framtredende, og barnas bruk av ballbingen har gradvis avtatt.

Forrige uke ble ballbingen oppgradert med kunstgress dekke. Arbeidet er utført av Park og idrett med god hjelp fra kommunens badevakter.

Finansieringen av gresset ble gjort gjennom et splesiselag internt i kommunen der restmidler fra byggeprosjektet har stått for hoveddelen av finansieringen.IMG_0580

Skjema