A A A

Kunngjøring: Tilbudsinnbydelse stornaust, Alta museum.

info_red

Tilbudsinnbydelsen gjelder for generalentreprise Alta museum, stornaust, delvis ferdigstilling.

Alta kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse for delvis ferdigstilling av innvendige arbeider i naust tilhørende Alta museum.
Arbeider omfatter bygg, elektro og VVS.

Konkurransen er kunngjort på Doffin og på kommunens egne nettsider. Doffin referanse: 2016-579186
Link til tilbudspapirer her

For mer informasjon, kontakt Alta kommune ved prosjektleder Kathrine Suhr.
 

Befaring: tirsdag 16.februar kl. 12.30

Innleveringsfrist: 29.02.2016 kl. 12.00

 

Skjema