A A A

Kunngjøring - Byggeskikkpris 2018 for Alta kommune

Info

Byggeskikkprisen for Alta kommune 2018 skal utdeles i forbindelse med årets miljøuke. Utdeling av prisen skjer med bakgrunn i byggeskikkveileder for Alta kommune samt kriterier for byggeskikkprisen:

Prisen skal gis til tiltakshaver (huseier/ prosjekterende) som i forbindelse med nybygg, tilbygg, ombygning eller vern/tilbakeføring av eldre bygninger har gjennomført et prosjekt som på en god måte forholder seg til naturgitte og bygde omgivelser.

Prosjekter som har fortjent prisen ved å ivareta god byggeskikk kan foreslås av alle, og blant de som kommer med forslag til byggeskikkprisen vil det bli trukket lodd om 2 billetter til arrangement i Kultursalen. Liste over alternative arrangementer vil bli avklart på et senere tidspunkt. Det er mulig å lese mer om byggeskikkpris og -veileder på www.alta.kommune.no.

Forslag til byggeskikkprisen 2018 sendes skriftlig til Alta kommune ved byggeskikkomiteen pb. 1403, 9506 Alta eller til postmottak@alta.kommune.no, innen 20.04.2018

 

Byggeskikkomiteen

Skjema