A A A

Kunngjøring av vedtatt plan

IMG_3041

Vedtatt plan - Kommunedelplan for boligpolitikk

Alta - Et godt sted å bo

Kommunestyret vedtok i møtet 18.06.19, sak PS 42/19, en ny kommunedelplan for boligpolitikk i Alta.