A A A

Kunngjøring av nordsamiske og kvenske navn

Utsikt fra fjelltopp

Kunngjøring av forskjellige naturnavn/ offersted på nordsamisk i Alta kommune, og sju nordsamiske og seks kvenske lufthavnnavn 

Statens kartverk har gjort vedtak om mange nordsamiske naturnavn og offersted i Alta.

Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadsnamn.

Navnene kan søkes opp i www.norgeskart.no

Bakgrunn: De vedtatte stedsnavnene inngår i navnesak reist av Sametinget. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte av navnene til offentlig bruk.

Alta kommune har hatt sakene ute på høring og det er kommet inn høringsuttalelser fra lokale lag og institusjoner som er hensyntatt i tilrådningene.

Ved å følge lenkene under vil en komme frem til hvilke navn og områder det gjelder (kopier navnet og søk det opp i Norgeskart, så ser du hvor stedet er):

 

Alta kommune

Alta kommune Kåfjord-Langfjord

Altaelva og andre navn

Alta fjellområder

Lerresfjordområdet

Korsfjordområdet

Kvenvik-Kåfjord

Lufthavnnavn

Klage: Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadsnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøringen av vedtak er offentliggjort.

Klagen sendes til:

Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller epost til:   post@kartverket.no 

med kopi til: Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta, postmottak@alta.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Skjema