A A A

Kunngjøring: Alta kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse

informasjon

Alta kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse (konkurranse uten forhandlinger) for oppgradering av barnehagegjerder og porter.

Arbeidene omfatter prosjektering og søknadsarbeider for etablering i henhold til tilbudsdokumentene, samt oppføring av disse.

Det vil ikke bli engasjert underkonsulenter og det forutsettes derfor at den enkelte tilbyder disponerer nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre oppdraget. Arbeidet skal utføres i løpet av 2016.

Konkurransen kunngjøres på www.doffin.no, i Altaposten, og på kommunens egne nettsider.

Innleveringsfrist anbud: 30. juni 2015 kl. 1300.

Anbudsåpning: 30. juni 2015 kl. 1400.

Tilbudspapirer finnes her.

For mer informasjon om anbudskonkurransen, kontakt Kommunale Bygg ved ingeniør Eivind Larsen, på telefon 953 03 163 eller mail.

 

Skjema