A A A

Kulturvirksomheten

Virksomhetsinformasjon

Kulturvirksomheten har ansvar for alle kultur og idrettssaker i Alta kommune. I administrasjonen har vi leder, rådgiver idrett og rådgiver allmennkultur. I tillegg har vi en kulturprodusent i full stilling som spesielt arbeider med våre mange arrangement og festivaler. Totalt er ca 60 personer på lønningslista til Kulturvirksomheten. Mange flere er likevel involvert gjennom institusjoner vi eier som Alta museeum og Aurora kino og selvsagt alle frivillige i lag og foreninger.

Alta ble i 2015 kåret som en av de tre beste kulturkommunene i Norge og aller best på ung kultur (UKM). Vi har mye og leve opp til! Altas unge befolkning, naturlige internasjonale fokus og flerkulturelle historie– gir oss store fortrinn. 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta

Virksomhetsleder: Tor Helge Reinsnes Moen
Mob: 900 81 680
Mail: thrm@alta.kommune.no

Mer om Kulturvirksomheten