A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer avgjørelse om hvem kulturstipendet skal tildeles det enkelte år. Utvalget kan avgjøre at stipendet ikke skal utdeles et år og kan søke bistand og innhente uttalelser og råd før tildeling i den utstrekning utvalget finner det formålstjenlig.

  Søknadsfrist

  1 oktober

  Søknaden sendes til

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur       Postboks 1403
  9506 Alta

  postmottak@alta.kommune.no

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Alle innbyggere og organisasjoner kan foreslå kandidater hjemmehørende i Alta til stipendet. Forslagene skal være begrunnet. Enkeltpersoner hjemmehørende i Alta kan søke. Søknaden må være begrunnet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31