A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Alle innbyggere og organisasjoner kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal være begrunnet.

  Søknadsfrist

  Forslagsfrist 1. oktober

  Søknaden sendes til

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur        Postboks 1403
  9506 Alta

  postmottak@alta.kommune.no
   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur  treffer avgjørelse om hvem Kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Utvalget kan avgjøre at prisen ikke skal utdeles et år og kan søke bistand og innhente uttalelser og råd før tildeling, i den utstrekning utvalget finner det formålstjenlig.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31