A A A

Kulturpris og kulturstipend 2010

Kulturpris+2010+vinner+og+ordf%C3%B8rer+
Anne Marie Johnsen og Idar Marø fikk tildelt sine priser på Alta Museum 7. desember 2010

 

Under en høytidlig sermoni på Alta Museum 7. desember fikk Anne Marie Johnsen overrakt kulturprisen for 2010 og Idar Marø kulturstipend for 2010.

Anne Marie Johnsen ble tildelt Alta kommunes kulturpris for mangeårig uegennyttig innsats for det frivillige organisasjonslivet i Alta. Hun er en trofast dugnadsperson, og mange kjenner henne også som loddselger for ulike lag og foreninger. Alta kommune ønsker å sette søkelyset på alle enkeltpersoner i lokalsamfinnet som på ulikt vis arbeider for lag og foreninger.  Med Kulturprisen følger en miniatyrstatuett av "Fangstmannen" i bronse, diplom og et beløp på kr. 30.000,-.

Idar Marø er 15 år og har skihopp som sin idrett. Han har som mål for inneværende sesong å bli blant de 5 beste hopperne i sin årklasse i Norge. Alta kommune ønsker å inspirere til videre innsats for hoppsporten. Stipendet er også en honnør for den innsatsen som er gjort til nå. Kulturstipendet består av et diplom og et beløp på kr. 30.000,-

Kulturpris+2010+005+redusert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder for Hovedutvalget for kultur og næring, Jenny Marie Rasmussen,  Anne Marie Johnsen, ordfører Geir Ove Bakken og Idar Marø.

 

Skjema