A A A

Kulturpris, kulturstipend og ildsjelprisen 2018

Kulturpriser 2018

Hovedutvalget for oppvekst og kultur hadde utdeling av kulturprisen, kulturstipendet og ildsjelprisen for 2018  på Alta museum torsdag 06 des.

Kulturprisen for 2018 tildeles: Gunnar «Puskas» Schwaiger

Få har gjort mer for å legge til rette for at unge musikkspirer har fått muligheten til å starte med musikk, gjennom sine utallige år som plate- og instrumentpusher enn nettopp Puskas. At han enda i en alder av 70 år og inntil nylig har drevet sin legendariske og sagnomsuste butikk i et marked hvor internett nærmest har spist opp alle andelene er ikke bare litt, men helt utrolig.

Han slapp nytt album i 2017 «barn og barnebarn ingen hindring» som har fått strålende kritikk. Puskas er en av våre fremste ambassadør inne musikk kulturen og blir stadig hentet frem av utallige tv-produksjoner. Han har en enestående tendens til å fremstå som intet annet enn en fantastisk ildsjel og positiv omdømmebygger av Alta og Finnmark.

Kulturstipendet for 2018 tildeles: Monica Holst-Olsen og Ida Holm Olaussen

Monica Holst-Olsen: Spiller trompet som har vært hennes hovedinstrument siden hun var 14 år. Hun har i mange år utmerket seg både i og utenfor Alta med sitt instrument og engasjement. Hun har vært med i talentprogrammet ved musikkonservatoriet i Tromsø, deltatt på Valdres Sommersymfoni og vunnet Drømmestipend.

Sommeren 2017 var hun med på et orkesterkurs «Orkester Norden» hvor man må prøvespille for å få bli med. I den forbindelse var orkesteret på turné både i Estland, Latvia og Finland. Høsten 18 prøvespilte hun og er nå en av seks på trompet som ble vikargodkjent til Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen.

Sommeren 2018 var hun med på Ungdomssymfonikerne, som er Norges nasjonale ungdomsorkester. ‘’Ungdomssymfonikerne er kjent for sin høye musikalske kvalitet, og blir regnet blant de beste i sitt slag i Europa. Orkesteret settes sammen på nytt hvert år. Det rekrutterer høyt kvalifiserte musikkstudenter fra hele Norge, og også fra nordiske og europeiske studiesteder’’

I år har hun oppnådd å bli vikargodkjent i Oslo Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, Sjøforsvarets Musikkorps og Marinemusikken i Horten. Samt et langtidsvikariat i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. Dette gjør at hun nå føler seg et skritt nærmere målet, å bli profesjonell musiker.

Ida Holm Olaussen:Hun har vært elev på Alta kulturskole i en årrekke. I sin tid her i Alta har hun vært aktiv i musikklivet Alta skolekorps og Alta Musikkorps. Var som 12- åring med i Finnmark regionkorps. Tatt ut til ungemusikker programmet i Tromsø som 13-åring. Studerer i dag Valthorn ved musikkhøyskolen i Oslo.

Hun går 3. Året på utøvende horn bachelor ved Norges musikkhøgskole. Dette året er hun på utveksling i Stuttgart, Tyskland. Hun er vikargodkjent i Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester og Nordnorsk Operasymfoniorkester. Hun er også med i Nordnorsk Operasymfoniorkesters mentorprogram. I August 2018 var hun deltaker på ISA i Wien. « ISA er et læringsprogram med særdeles høy kvalitet « 

Ildsjelprisen for 2018 tildeles: Olav Sigmund Olsen.

Olav S. Olsen født 1945 har gjennom hele sitt voksne liv arbeidet aktivt for å legge til rette arenaer/aktivitetsområder for idrett og fysisk aktivitet i nærområdene Nerskogen/Saga/Tverrelvdalen og Kaiskuru.

Med sin kompetanse har han bidratt i planleggingsfase og i anleggsfase for mange prosjekter, slik at prosjektene kunne få tildeling av Spillemidler til prosjektene. Som «Nerskoging» har det vært naturlig at han alltid har hatt en spesiell forkjærlighet for «hans» område Nerskogen/Saga hvor han er født, er vokst opp og fortsatt bor.

Da området Aspemyra ble vedtatt regulert til boliger, var han aktiv med for å sikre at området også tok hensyn til lysløyper for helårsbruk, og aktivitetsområde med akebakke/slalåmbakke/hoppbakke og fotball.

Han har alltid vært en pådriver for å legge til rette for idrettsaktiviteter/mosjon for alle aldersgrupper. I forbindelse med idrettsanlegget i Kaiskuru var han – og er han fortsatt - en aktiv medspiller.

Nærområdet har vist at de har satt pris på hans arbeid for lokalmiljøet med å kalle skileik bakkene i området for «Olavbakken» - som en heder til det arbeidet han gjennom mange år har gjort for bydelen. 

 

Skjema