A A A

Kulturpris 2009

Kulturpris+09
Bjørn Bang fikk i dag utdelt Alta kommunes kulturpris for 2009

Under en høytidig sermoni på Alta Museum 8. desember fikk Bjørn Bang overrakt sin velfortjente kulturpris av ordfører Geir Ove Bakken.

 

Kulturpris+09+Bj%C3%B8rn+Bang

Skjema