A A A

Kulturdepartementet fikk se flotte idrettsanlegg i Alta

Minigolf

Kulturdepartementet og fylkeskommunen på idrettsanleggsbefaring

Kulturdepartementet og Finnmark fylkeskommune var nylig på befaring i Alta for å se anlegg som har fått spillemidler. Det er imponerende hvilken innsats frivillige i lag og foreninger legger ned for å få bygd idrettsanlegg.  Anleggene blir bygd og driftet av frivillige som legger ned et enormt arbeid for å skape aktivitet. Både kulturdepartementet og fylkeskommune ga bare positive tilbakemeldinger. Ved hjelp av dugnadsarbeid, spillemidler og kommunalt 15 % tilskudd klarer lagene å få bygd nødvendige anlegg. Det at Alta kommune gir tilskudd til bygging av idrettsanlegg er en avgjørende faktor for at prosjektene blir fullfinansiert.

Følgende idrettsanlegg fikk besøk:

  • Kvenvik motorsportsenter
  • Alta jeger- og fiskerforening, klubbhus
  • Alta golfpark
  • Finnmarkshallen
  • Nordlysbadet
  • Tverrelvdalen IL sin nyeste kunstgressbane

 

Alta jeger og fiskerforening klubbhus
Alta jeger- og fiskerforening sitt klubbhus på Kvenvikmoen

  

Alta golfbane
Alta golfpark

  

Kvenvikmoen motorsportssenter
Kvenvikmoen motorsportsenter

  

Tverrelvdalen kunstgress
Tverrelvdalen IL sin nyeste kunstgressbane

 

Skjema