Barnehagen ligger i et eldre boligområde på Kronstad, med både sjøen, elva, Sandfallet og Kaiskuru i gangavstand. 
 
Vi er en 3 avdelings barnehage med plass til 45 barn. Barnehagen ble i 2014 godkjent som Trafikksikker barnehage, som den første i Finnmark. I 2017 ble vi re-sertifisert og er nå godkjent til og med 2019.
 
Barnehagen har stort fokus på uteliv, språk og sosial kompetanse.