Barnehagen ligger i et eldre boligområde på Kronstad, med både sjøen, elva, Sandfallet og Kaiskuru i gangavstand. 
 
Vi er en liten barnehage med 3 avdelinger og har plass til 45 barn. Barnehagen ble i 2014 godkjent som Trafikksikker barnehage, som den første i Finnmark.
 
Barnehagen har stort fokus på uteliv, språk og sosial kompetanse. Vi jobber for et godt og inkluderende barnehagemiljø der alle barna skal få oppleve inkludering, trygge nære voksne og vennskap med andre barn.

Barnehagens visjon er «Sammen om barndommen «