A A A

Kronstad barnehage

Virksomhetsinformasjon

Kronstad barnehage ble i 2014 sertifisert til den første trafikksikre barnehagen i Finnmark.  Vi jobber mye rundt tema trafikk gjennom hele året .

Vi satser også mye på natur og miljø, og bruker nærområdet aktivt til turer og andre aktiviteter. Barnehagen tilbringer mye tid ute og har et variert og godt uteområde.

Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet, språk og kommunikasjon, og legger til rette for god utvikling og godt samvær for både barn og voksne.  

Barnehagen har 3 avdelinger og et personale som trives i jobben og med samværet med barna.  

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Spireaveien 27, 9515 Alta
Telefon: 784 81848

Virksomhetsleder: Yvonne Heitmann
Epost: yvhe@alta.kommune.no

Hjemmeside: kronstad.altabarnehagene.no/

Mer om Kronstad barnehage