A A A

Kreta

Kreta

Kåret til Altas beste friluftsområde i 2015.

Muligheter for å fiske, plukke bær og campe. Fiske ved og fra brua er svært populært. Området er stort sett brukt i sommerhalvåret.

Området er pr dags dato lite tilrettelagt for barn og unge.

 

Skjema