A A A

Kreftkoordinatoren

Virksomhetsinformasjon

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til personer berørt av kreft og deres pårørende eller etterlatte. Det er gratis, og kreftkoordinatoren har taushetsplikt. Kreftkoordinator i Alta kommune er utdannet kreftsykepleier.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator: Silvia Boasso
Mobil: 915 26 477
Epost: silvia.boasso@alta.kommune.no

Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 29-31, 2 etasje
Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

Mer om Kreftkoordinatoren