A A A

Koster det noe å delta på frisklivssentralens tilbud?

Fysisk aktivitet:

  • Gruppetrening med oppfølgingssamtaler over 12 uker: Kr. 300,-
  • Individuell oppfølging: Kr. 150,- 

Kosthold:

  • Individuelle kostholdsveiledningssamtaler (inkl. 3 samtaler): Kr. 350,-

Tobakk:

  • Tobakksfri-kurs (6 kursøkter): gratis
  • Individuell tobakksveiledning: Kr. 150,-

Psykisk Helse:

  • KID-kurs (10 kursøkter): Kr. 550,-

Spørsmål og svar

Dokumenter

Skjema