Viktig informasjon til vaksinering av barn: 

 • Vaksineringen er frivillig
 • Foresatte må selv bestille time for koronavaksine til barn under 12 år
 • Ring vaksinetelefonen: 900 13 924, telefonen er åpen på hverdager klokka 09.00 – 15.00
 • For barn under 16 år må det innhentes samtykke for hver dose av koronavaksine
 • For foresatte med felles foreldreansvar må det innhentes samtykke fra begge foresatte
 • Det er ønskelig med skriftlig samtykke, men samtykke kan også gis muntlig. Samtykke vil journalføres. Ta med underskrevet samtykke til hver vaksinetime
 • Selve vaksineringen gjennomføres i Finnmarkshallen, inngang C.

Samtykkeskjema:

Samtykkeskjema er tilgjengelig på flere språk, se her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

Om vaksinasjon av barn og unge: 
Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. De under 30 år som ønsker vaksine får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge

Informasjon om koronvaksine for barn 5-11 år 

Barn og ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom: 

 • Bør vaksineres med 2 doser koronavaksine 
 • 8-12 ukers mellomrom mellom dosene 
 • Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering
 • Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine 

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år

 • Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:
  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon
 • For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
 • En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene

Utfyllende informasjon om koronvaksine for barn og ungdom fra Folkehelseinstituttet