EU har besluttet at fra og med 1. februar må fullvaksinerte ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (rundt 9 måneder) siste siste vaksinedose, for å fortsatt ha et gyldig koronasertifikat 

Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskningsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager
For fullvaksinerte har EU også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose.

Når det gjelder oppfriskningsdose, så erstatter altså ikke infeksjon denne dosen for koronasertifikatet.

Påvist covid-19 gir gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom fra dag 11-180 (som tilsvarer rundt 6 måneder). Når gyldighetsperioden har utløpt, trengs enten en oppfriskningsdose, en ny periode med gyldig sertifikat basert på påvist covid-19, eller eventuelt negativ test (i land som tillater det) for å få gyldig koronasertifikat.

Ulike land kan ha ulike krav, derfor er det fortsatt viktig at alle som skal ut og reise sjekker nettsidene Reopen EU.

Slik vises oppfriskningsdose fra 1. februar 
Oppfriskningsdose vil vises som «3 av 3» for de som er fullvaksinert med to doser, og «2 av 1» for de som ble regnet som fullvaksinert etter én dose av en vaksine på grunn av vaksinetypen eller gjennomgått covid-19.

Koronasertifikatet vil tilpasses endringer før 1. februar 
FHI, Helsedirektoratet og NHN vil tilpasse det norske koronasertifikatet og verifikasjonsappen i henhold til endringene i god tid før 1. februar 

Flere betegnelser om gyldighet og varighet
Det er flere betegnelser som blir brukt om gyldighet og varighet i koronasertifikatet.

  • Gyldighet for vaksinering: Endringen i EU gjelder gyldigheten for fullvaksinerte, altså hvor lenge koronasertifikatet vil være ansett for gyldig ved innreise eller eventuell innenlands bruk i et europeisk land.
  • Teknisk gyldighet: Koronasertifikatet er ellers gyldig 90 dager frem i tid for hver gang du henter det opp på Helsenorge. Grunnen er å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.
  • Gyldighet for negativ test: Gyldighet eller varighet for test er noe annet, for de fleste land vil testresultater i koronasertifikatet kun være gyldig i 48 timer eller kortere etter at testen ble tatt.