Alta kommune følger de nasjonale testkriterier for koronavirus
Informasjon om testkriterier fra Folkehelseinstituttet 

Alta kommune vil teste:

 • Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Del- og uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Uvaksinerte øvrige nærkontakter
 • De som kommer reisende fra røde land

Ved negativ test kan man gå tilbake til jobb/skole når allmenntiltstanden er god (er frisk og feberfri), selv om de har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Oversikt over hva man gjør med koronasymtomer fra FHI

Hvem skal du kontakte for å ta testen? 

 • Ta kontakt med Alta kommunes koronatelefon (913 90 344). Koronatelefonen er tilgjengelig på ukedager fra klokka 08.30-11.30. 
 • Det er viktig at de som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe AMK (113) 
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)

Hvor foregår testingen? 
Teststasjonen foregår i et stort hvitt telt på forsiden av Alta helsesenter, og er lokalisert på nedre del av parkeringsplassen P6. 
Følg skilting fra Markveien 
Det er organisert et køsystem, slik at når du blir testet så kan du sitte i bilen hele tiden

Grunnet etablering av teststasjon bes alle være oppmerksom på at regulering av parkeringsplass P6 (foran tannlegeinngangen) er endret til maks 3 timer. Avgiftstiden gjelder fra kl. 08.00.

Alle som tar koronatest mottar et informasjonsskriv 

Oversiktskart som viser hvor testingen gjennomføres: 

Teststasjon+-+kart.jpg

Alta kommune deler også ut selvtest. Selvtestene leveres ut på helsesenterets forside ukedager mellom 09.00 og 15.00, til høyre på bygget. Vinduet for utlevering er merket med koronatest.

Foto av Alta helsesenter

Alle uvaksinerte som er definert som nærkontakter med smitte anbefales selvtest. Uvaksinerte husstandsmedlemmer skal ta daglige selvtester. 

Vaksinerte personer skal teste ved symptomer

Foto: Altaposten

Informasjon til deg som har tatt koronatest 

Dersom du har mulighet å logge deg inn på Helsenorge, får du prøvesvar på din koronatest her så snart testprøven er analysert og besvart. Har du ikke mulighet å logge deg inn på helsenorge.no, får du kun prøvesvar dersom du tester positivt. Dersom du tester positivt, blir du oppringt av kommunen og du blir satt i isolasjon. 

 

Informasjon til deg som har tatt selvtest

Er testen POSITIV må du ringe oss på telefon 46415332 – og så varsle dine nærkontakter.

Beskrivelse av hva man gjør ved positiv selvtest
Svar på koronatest 

Alle med positivt svar, altså påvist virus, vil bli oppringt av kommuneoverlegen og/eller kommunens smittesporer. 

Svar på koronatest vil foreligge elektronisk etter 1-2 dager etter at testen er tatt, på nettstedet Helsenorge.no, Min helse: 

 • Logg inn med egen ID,  https://tjenester.helsenorge.no/.
 • Hvis du ikke får til å logge inn på Helsenorge kan du ringe legevakta etter 2 dager for å høre om svar er kommet. Tlf. 116 117.
 • Sees også i Kjernejournal (både fastlege og sykehus har tilgang til din Kjernejournal)

Fra og med mandag 14.12.20 er det lansert en nasjonal ordning med at man kan få varsel til egen mobil eller e- post når prøvesvaret er klart. Varslingen blir sendt samtidig som legen får svaret. 
For å få et slikt varsel må man ha opprettet brukerkonto på helsenorge.no Se mer informasjon her

Informasjon til de som er i alderen 16-17 år og over 70 år: 
Alta kommune sender SMS til de som er 16-17 år samt de over 70 år. I SMS’en står det bare «Test negativ».

Noen ganger blir testen «inkonklusiv». Da må vi ta ny test hvis du fortsatt har symptomer.

All testing er gratis.