Testkriterier

Alta kommune følger de nasjonale testkriterier for koronavirus
Informasjon om testkriterier fra Folkehelseinstituttet 

Alta kommune vil teste:

 • Ved symptomer
  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.
 • Ved kjent eksponering
  • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  • Øvrige nærkontakter
  • Ved symptomer: Personer som får varsel i "Smittestopp"
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
  • Jevnlig testing i enkelte miljøer.
 • Ved innreise
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

 

Hvem skal du kontakte for å ta testen?

 • Ta kontakt med Alta kommunes koronatelefon (913 90 344). Koronatelefonen er tilgjengelig på ukedager fra klokka 08.30-11.30.
 • Det er viktig at de som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe AMK (113) 
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)

Hvor foregår testingen?

Teststasjonen foregår i et stort hvitt telt på forsiden av Alta helsesenter, og er lokalisert på nedre del av parkeringsplassen P6. Følg skilting fra Markveien . Det er organisert et køsystem, slik at når du blir testet så kan du sitte i bilen hele tiden

Parkering: Alle bes være oppmerksom på at regulering av parkeringsplass P6 (foran tannlegeinngangen) er endret til maks 3 timer. Avgiftstiden gjelder fra kl. 08.00.

Teststasjon+-+kart.jpg

Selvtester

Alta kommune deler ut selvtester på helsesenteret mellom 09.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00, Vinduet for utlevering er merket med koronatest.

På lørdag og søndag er det åpent mellom kl 13 - 15.

Helsedirektoretet/statsforvalteren ber oss om å prioritere slik:
 
 1. personer med symptomer
 2. test ved kjent eksponering
  • test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  • øvre nærkontakter
 3. annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  • jevnlig testing
Gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer.

 

Foto av Alta helsesenter
Foto: Altaposten

Informasjon til deg som har tatt selvtest

Er testen NEGATIV og du er nærkontakt, se skjema under for karantene og testing. 
Er testen POSITIV: Gå umiddelbart i isolasjon og varsle dine nærkontakter om at de må gå i karantene.
 

Deretter: Registrer deg på nett:

 1. Logg inn på www.alta.kommune.no/minside med egen BankID. Scroll ned til «Selvregistrering av positiv korona test» og legg inn personalia, fyll inn arbeidssted, fastlege, vaksiner du har fått, når du fikk positiv test og - dersom du har symptomer, når disse oppstod. 
 2. Etter at du har registrert positiv koronatest får du tilgang til selv å registrere nærkontaktene dine. Informasjon om hva som regnes som nærkontakt vil du se når du starter registreringen. 
Du vil bli kontaktet av smittesporingsteamet etter at du har sendt registreringen, men det er stor pågang for tida, så det kan ta litt tid. Vi prøver å ringe alle samme dag som registrering. 
 
Hvis du ikke får til registrering på nett, kan du sende SMS eller ringe til smittesporingen på telefon 464 15 332. 
 
Åpningstid smittesporingstelefonen: Mandag – fredag: 08.15-22.00 og lørdag-søndag og helligdager: 10.00-21.00.
 

Disse regnes som dine nærkontakter: 

​Disse regnes som dine nærkontakter: 

 • De du bor sammen med  
 • Alle personer du har 
  • hatt fysisk kontakt med (klem, handtrykk o.l), eller
  • vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter
innenfor 48 timer før du fikk dine første symptomer eller fra prøvetidspunkt dersom du ikke har symptomer. 
 
Alle nærkontakter kan hente selvtest i luke/vindu på forsiden av helsesenteret, ved inngangen til gamle fødestua – bank på vinduet som er merket med «Utdeling av selvtester». Hverdager kl 9-15 og helg kl. 13-15 (evt etter avtale med smittesporere). 

Testing. karantene og isolasjon

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter
Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

For mer utfyllende informasjon se Helsenorge sin nettside

Svar på PCR/hurtigtest tatt i teltet

Alle med positivt svar, altså påvist virus, vil bli oppringt av kommuneoverlegen og/eller kommunens smittesporer. 

Svar på koronatest vil foreligge elektronisk etter 1-3 dager etter at testen er tatt, på nettstedet Helsenorge 

 • Logg inn med egen ID
 • Hvis du ikke får svar på Helsenorge kan du ringe koronatelefonen etter 2-3 dager for å høre om svar er kommet. Tlf. 913 90 344.
 • Sees også i Kjernejournal (både fastlege og sykehus har tilgang til din Kjernejournal)

For å få sms varsel om tilgjengelig svar på helsenorge må man ha opprettet brukerkonto på helsenorge.

Noen ganger blir testen «inkonklusiv». Da må vi sannsynligvis ta en ny test.

All testing er gratis.

De som trenger skriftlig attest på negativ koronatest (og ikke har tilgang til å hente ut selv fra helsenorge.no) kan kjøpe en slik attest etter testing. Attesten koster 800 NOK.