Testing til koronasertifikat er ikke definert som helsehjelp.

For personer som trenger koronapass i forbindelse med reise kan velge følgende; 

  • Vaksine gir koronasertifikat og det anbefales! Koronavaksine gis på apotek i byen. Kan også kontakte; post.vaksine@alta.kommune.no Eventuelt ringe 78 45 53 26/27 ved spørsmål om vaksine. 
  • Det er også mulig å kontakte private aktører som utfører koronatesting på Gardemoen. 
  • Kontakte fastlege for å få tatt PCR eller hurtigtest. Dersom man ikke har fastlege i Alta er det legevakta man må kontakte. OBS: Dette inngår ikke i frikort / egenandeler, men har egen prissetting – spør på ditt legekontor hva det koster.
In english

Testing for a corona certificate is not defined as health care.

People who need a corona pass in connection with travel can choose the following;

  • Vaccine gives corona certificate and it is recommended! Corona vaccine is given at pharmacys in the city. You can also contact; post.vaksine@alta.kommune.no You can also call 78 45 53 26/27 if you have any questions about the vaccine.
  • It is also possible to contact private actors who perform corona testing at Gardemoen.
  • Contact your GP for a PCR or rapid test. If you do not have a GP in Alta, you must contact the emergency room. NOTE: This is not included in exemption cards / deductibles, but has its own pricing - ask at your doctor's office what it costs.