A A A

Kor og korps


Alta kulturskole selger dirigentressurser til flere kor og korps i Alta

  • Alta Skolekorps
  • Alta Musikkorps
  • Tverrelvdalen skolekorps
  • Tverrelvdalen Veterankorps
  • Alta Jentesmell (trommekorps for damer)
  • Alta Vocale
  • Alta motettkor

Ønsker du å være med i korps eller kor? Ta direkte kontakt, eller ta kontakt med oss på epost: kulturskolen@alta.kommune.no

kor
kor

Skjema