A A A

Kontingentkassen

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger

Beskrivelse

Hva kan søkes om støtte til?

Støtten skal gå til kontingent/deltakelse til fritidsaktivitet, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Aktiviteten må være noe som foregår over tid- så som kulturskoleavgift, treningsavgift etc. Vi kan dekke deler eller hele beløpet inntil 3000,-.

Målgruppe

Målgruppen for kontingentkasse er alle under 18 år, som er i familier med lav inntekt og bosatt i Alta kommune.

 I følge fritidserklæringen skal alle barn, uavhengig av foresattes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvem kan søke?

Det er trenere/fritidsledere, lærere eller andre rundt barnet som kan søke om støtte.

Barnet eller foresatte kan ikke søke.

Søkeren har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet/ungdommen husker på aktiviteten.

Det er søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

 Kulturvirksomheten i Alta kommune gjør ikke en behovsanalyse basert på info fra NAV eller andre.

Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten- ikke til barnet eller barnets foresatte. Dersom aktiviteten er betalt på forhånd, vil ikke beløpet bli refundert.

Ved deltakelse i flere aktiviteter, må det prioriteres.

Skjema

Søknadsfrist

Penger tildeles fortløpende.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Normalt under en uke

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus
Andre opplysninger
Gyldig til
2022-09-26