A A A

Kongleveien 35 - Utvidelse av omsorgsboliger

Omsorgsboliger i Kongleveien skal utvides med en ny leilighet. Bygginga er igangsatt og forventes å være ferdig mai 2012.

Bistandsavdelingens base i Kongleveien 35 skal utvides med et tilbygg på 65 m2. Tilbygget skal romme en ny leilighet for brukere med bistandsbehov og skal bestå av kjøkken/stue, soverom,bad og bod. I tillegg skal personalenheten oppgraderes.
 
Prosjektet skal gjennomføres som en totalentrepise. 
 
 
 
 
Byggherre organisasjon
Prosjekteier:                                         Helse og sosialsektoren v/ Per Prebensen
Prosjektleder:                                       Bygg og eiendom v/ John A Suhr
 
 
Deltakere
Arkitekt:                                                  Nord Ark AS
Byggeteknisk prosjekterende:          RIB inord AS
El-prosjekterende:                              Angel Investering AS
VVS- prosjekterende:                         Norconsult AS
 
Bygningsmessige arbeider:             T Johansen Drift AS                  
Elektriske arbeider:                            AB Elektro AS
Sanitæranlegg:                                   Arnesen Rør AS        
                                
 
 
Økonomi-Framdrift
Budsjett:                                              3,6mill kr
Anbud ut:                                             Juni 2011
Byggestart:                                          November 2011
Ferdig:                                                  Mai 2012
 

Skjema