A A A

Komsatoppen barnehage

Virksomhetsinformasjon

Komsatoppen musikkbarnehage er privateid barnehage med 3 avdelinger. Vi er plassert midt mellom øst og vest i Alta. Vi har hele komsaområdet som tumleplass, og er mye ute og på tur. Vi er den eneste musikkbarnehagen i Finnmark hvor vi har musikk som profil, og knytter dette spesielt opp mot språk, matematikk og vennskap. 

Det musiske er det helhetlige. Den musiske hverdagen er en helhetlig hverdag. Det musiske mennesket er et menneske som benytter seg av hverdagens mange muligheter til skapende nærvær. Et menneske som er rikt på uttrykksmuligheter. 

Musikkaktivitetene skal alltid ha lekepreg, og det er gleden i leken og musikken som skal være drivkraften.

Hovedmål 
Barna skal få oppleve, utforske, leke, fremføre, mestre og sanse musikk. De skal få mulighet til å oppleve gleden som musikk alene gir.

Visjon
Hjertets rytme er livets sang

Kontaktinformasjon

Adresse: Komsahøyden 5, 9511 ALTA
Telefon: 97570381 / 47923532

Virksomhetsleder: Gøril Andersen
Epost:goril@komsatoppen.no

Hjemmeside: http://komsatoppen.no

Mer om Komsatoppen barnehage