A A A

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

fotballbane

Kulturdepartementet informerer om at lag/foreninger som har bygd idrettsanlegg kan søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift. Søknadsfrist 1. mars

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for omsøkte anlegg.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon.

For mer informasjon og søknadsskjema

 

Skjema