A A A

Altas kommunevåpen

Kommunevåpenet til Alta, viser en stilisert pilspiss i sølv, på ett blått skjold. Kommunevåpenet ble laget i 1976 av kunstneren Arvid Sveen.

Bakgrunnen for valg av motiv og farge til Altas kommunevåpen kan beskrives slik:

Formen: 
Altas kultur og næringsgrunnlag i historisk tid og nåtid:Kommunevåpen.png

1. Historisk tid Alta - Komsa - Kulturen. Formen er en stilisert pilspiss i kvartsitt - typisk for komsafunnene. Ett viktig redskap for opprettholdelsen av livet den gang.


2. Nyere tid Alta - Kåfjord. Altas storhetstid og store betydning for Finnmark representert ved kobbergruvedriften i Kåfjord.

3. Nåtid Bergverk som er blant Altas viktigste næringsveier i dag, særlig representert ved utvinningen av Altaskiferen.

Fargene:

4. Sølv Symboliserer fargene i Altas viktigste ressurser: skifer, mineraler og fisket i elv og hav.

5. Blått Symboliserer fargene i Altas natur: havet, vidda, elva og beliggenheten langt mot nord.

Bruken av kommunesvåpenet er forbeholdt offisiell bruk for Alta kommune. All annen bruk skal avtales med Alta kommune.

 

Skjema