A A A

Kommunen tar i bruk ny innsynsløsning

Møtekalender

Alta kommune tar i bruk ny innsynsløsning – Elements Publikum

Løsningen har 3 hovedfunksjoner: 
  1. Postliste - Ny postliste med bedre søkemuligheter. Det er nå mulig å søke i postlisten ved å skrive inn tittel, saksbehandler, saksnummer eller avsender/mottaker i søkefeltet.  Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring. Den ligger på Alta kommunes hjemmeside i 3 måneder.
  2. Organisasjonskart -  Du kan se postlisten til hver enkelte avdeling ved å klikke deg nedover i organisasjonskartet til Alta kommune.
  3. Utvalg - Her finner du politiske styrer, råd og utvalg, samt møtekalender med sakspapirer de politiske møtene. Her finner du også kontaktinformasjon på medlemmene i utvalgene.

Link til innsynsløsningen ligger på kommunens hjemmeside under Selvbetjening >> Postliste og under Politikk >> Møtekalender og sakspapirer

Skjermbilde4.PNG

 

Skjema