A A A

Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030

Rikke med kommunedelplan

19. november vedtok Kommunestyret Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030

Planen består av to deler; en plandel for hele perioden og en handlingsdel for den første fireårsperioden. Handlingsdelen skal rulleres etter fire år. Vi gleder oss til å ta fatt på det store og viktige arbeidet med å sette den nye planen ut i livet!

Kommunedelplan oppvekst 2018-2030

Handlingsplan kommunedelplan oppvekst

 

Skjema