A A A

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

fotballtrening

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av kommunestyret 22.06.21

De viktigste faktorene for god folkehelse er at folk er i alminnelig god fysisk form og at vi har et godt sosialt liv. Vi har gjennom pandemien, som starta tidlig i 2020, lært at det ikke er en selvfølge å ha gode sosiale liv. Det er heller ikke en selvfølge at de sosiale møtearenaer, der vi også kan være fysisk aktive, kan brukes.

Når denne planen tas i bruk er vi forhåpentligvis i en fase der vi igjen kan samles på felles møtearenaer også for fysisk aktivitet. Møteplasser der barn, unge og voksne i Alta igjen kan
være aktive sammen, og treffe likesinnede fra hele landet og utlandet i våre små og store turneringer og enkeltarrangement. Vaner og holdninger dannes tidlig i livet. Den aller viktigste målgruppen for Alta kommunes satsinger er barn og unge. Skal vi nå strategien i planen må det få konsekvenser for hverdagen til skoler og barnehager. 

 

Skjema