A A A

Kommunalteknikk

Virksomhetsinformasjon

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Parkering
Vann og avløp
Kommunale gebyrer

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta

Virksomhetsleder: Trond Einar Uglebakken
Tlf: 78 45 52 02
Mail: trug@alta.kommune.no

Avdelingsleder drift: Magne Opgård
Tlf: 78 45 52 25
Mail: maop@alta.kommune.no

Avdelingsleder parkering: Jon-Vegar Nilsen
Tlf: 960 95 360
Mail: jonnil@alta.kommune.no

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mob: 917 34 466

Mer om Kommunalteknikk