A A A

Kommunalt foreldreutvalg

kommunalt foreldreutvalg

7. desember ble det opprettet kommunalt foreldreutvalg i Alta. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er et samarbeidsorgan for foreldrene arbeidsutvalg ved grunnskolene i Alta.

KFU har mange oppgaver, her kan kort nevnes:

• Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldre, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

• Være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldre ved grunnskolene i kommunen.

• Drive informasjonsarbeid og ideskapinga, legge til rette for økt foreldreengasjement og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen

 

Styret AKFUG 2018-2019

Leder:
Merete Hammari Haddal - Komsa skole - mhhdialog@gmail.com

Nestleder:
Knut Erik B Hammari - Rafsbotn skole - gstar81@msn.com

Styremedlemmer
Rune Berger - Kaiskuru - rune.berger78@mail.com
Gunn Mirja Eikseth - Bossekop - gunnmirja@frisurf.no
Sylvi Andersen - Alta ungdomsskole - ahmedalsaedi71@gmail.com
Iselin Opdahl - Aronnes - iselin85_@hotmail.com​
 

Skjema