A A A

Kommunale gebyrer 4. termin 2010

unikt%26nbsp%3Bhus
Alta kommune gjør endringer i faktureringen på de kommunale gebyrene fra 4. termin 2010.

Alta kommune gjør endringer i faktureringen på de kommunale gebyrene fra 4. termin 2010. Nå vil du motta en faktura pr. bygning dersom du mottar en kommunal tjeneste for mer enn et bygg på samme eiendom. For eiendomsskatt, tomteleie og øvrige gebyrer hvor faktureringsgrunnlaget er selve eiendommen, vil gebyret fremkomme på hovedbygget (normalt eneboligen).

Skjema